1
2
3

خبرنگار بسیجی حوزه کارگری امیرالمومنین (ع) به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، آیین تجلیل از بازنشستگان مجتمع گاز پارس جنوبی همزمان...

خبرنگار بسیجی حوزه کارگری ثارالله جزیره خارگ به نقل از روابط عمومی شرکت پایانه های نفتی جزیره خارگ؛ برای نخستین بار در مقیاس صنعتی، دستگاه هوشمند...

خبرنگار بسیجی حوزه کارگری امیرالمومنین (ع) به نقل از روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی؛ مسعود حسنی با بیان اهمیت بسیار مهم اقتصاد مقاومتی در...