1
2
3

بسمه تعالی

بیانیه روز جهانی قدس

امروز همه دنیای اسلام باید قضیه فلسطین را قضیه خود بدانند، این کلید رمز آلودی است که درهای فرج را...

در راستای معرفی شهید موسی پور به عنوان شهید شاخص کارگری با همرزمان و همکاران شهید دیدار به عمل آمد. سپس با حضور در محل شهادت شهید اسکله صادرات...

پایگاه مقاومت کارگری حبیب ابن مظاهر یکی از فعال ترین پایگاههای تابعه می باشد که در طول سال در تمامی مراسمات و مناسب ها، خصوصا ماه ضیافت الله بصورت...