1
2
3

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛آیین تکریم فرمانده سابق و معارفه فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج کارگری...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛نشست بصیرتی درمورد انتخابات پیش رو و مشارکت حداکثری به همت حوزه مقاومت بسیج...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛مهندس عبدالصمد نجفی مدیرعامل شرکت پالایش گازفجرجم با اشاره به مطالعات اولیه...