1
2
3

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛به همت حوزه مقاومت بسیج کرگران و کارخانجات قمر بنی هاشم و با همکاری پایگاه...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛ به همت کارگران بسیجی پایگاه مقاومت حضرت شهید مطهری حوزه مقاومت بسیج...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛ به همت کارگران بسیجی پایگاه مقاومت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف...