1
2
3

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛ بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج کارگری ذوالفقار شرکت پتروشیمی نوری عسلویه در...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛به همت پایگاه بسیج کارگری شهید سماواتی حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛ به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا 500 بسته میوه در قالب طرح معیشتی سردار شهید...