24 خرداد 1396 - 01:41
جلسه اخوت کارگری
سازمان بسیج کارگری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر به منظور رونق و حمایت از تشکلات کارگری و کارفرمایی با مسئولین و روسای این تشکلات اقدام به برگزاری جلسه نمود .در این جلسه با حضور رئیس سازمان بسیج کارگری، رئیس اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی استان و مسئولین انجمن های صنفی برگزار گردید .