1
2
3

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛سرهنگ علیرضا محمدی اظهار کرد: سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان بوشهر...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛ سردار علی رزمجو در این دیدار ضمن تبریک هفته ملی مهارت به دوره های مهارت...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق (علیه السلام)؛ پیام معتمد مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی با اشاره به نصب سکو‌های اصلی...