چندرسانه ای

طراحی و تدوین فیلمی به مناسبت شهادت سردار شهید نادر مهدوی و نامگذاری ساختمان شرکت به نام شهید عزیز

ویدئو: 

اضافه کردن دیدگاه جدید