آلبوم عکس

عطر افشانی قبور مطهر شهدا به همت حوزه کارگران و کارخانجات ثارالله خارگ