1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر ؛ستوانیکم پاسدار محمد امین حیدری فرمانده حوزه مقاومت بسیج...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر؛حیدری فرمانده حوزه مقاومت بسیج امیرالمومنین علی (علیه...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر ؛ مراسم تجلیل از فرمانده حوزه بسیج کارگری شهرستان جم در...